Toezichtkaart (voorheen Kwaliteitskaart) Voortgezet Onderwijs 2015

Jaarlijks produceert de Inspectie van het Onderwijs opbrengstenoverzichten voor de vestigingen in het Voortgezet Onderwijs in Nederland. Deze gegevens worden meegenomen in de Toezichtkaart.

Deze dataset bevat de data voor deze opbrengstenoverzichten voor 2015. Het gaat om data betreffende de kwaliteit van scholen voor Voortgezet Onderwijs in Nederland:

  • Algemene gegevens
  • Opbrengstenoordeel
  • Driejaarsgemiddelde van verschil tussen cijfer schoolexamen en centraal examen
  • Opbrengstenkaart
  • Adviesgegevens
  • In-, door-, en uitstroomgegevens
  • Examenkandidaten
  • Examencijfers
  • Leerlingen met indicatie LWOO (Leerweg Ondersteunend Onderwijs)
  • achtergrondgegevens

Het bestand 'bestandsbeschrijving' geeft inzicht in de inhoud van de bovenstaande onderdelen van de dataset.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2c2-crdm
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-bnp0-3n
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:61504
Provenance
Creator Inspectie van het Onderwijs
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Neerken, S.
Publication Year 2015
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format SAV, SPSS 22.0; CSV, EXCEL; .pdf
Discipline Other
Spatial Coverage Nederland