In de tuin van dokter Moerman, Landgoed Hoogstad, Vlaardingen Een archeologische begeleiding ADC rapport 5259

DOI

ADC ArcheoProjecten heeft een Archeologische Begeleiding (conform protocol Opgraven) uitgevoerd ten behoeve van de verbouwing van boerderij Hoogstad naar een pannenkoekenrestaurant op de locatie Landgoed Hoogstad in de gemeente Vlaardingen. De Archeologische Begeleiding behelsde het toezicht houden op het uitgraven van een rioolsleuf, fundering voor een overdekt terras en nieuwe waterberging. Het onderzoeksgebied heeft een oppervlakte van ca. 8.500 m² en is voorheen in bezit geweest van dokter Cornelis Moerman, “alternatief kanker genezer”. In 1988, na diens dood, is het landgoed in handen gekomen van de gemeente Vlaardingen, die het ter beschikking stelde aan Stichting Archeologie en Bouwhistorie, die hier de archeologische collectie uit Vlaardingen tentoonstelde. Het gebied ligt aan de Westlandsestraat en wordt begrensd door straten en bossage. Tijdens de begeleiding zijn drie werkputten met een oppervlakte van ca. 239 m2 aangelegd. Hierin zijn sporen van een fundering uit de Nieuwe tijd B/C aangetroffen en een mogelijke kuil die enkel in de profielwand is waargenomen. De fundering is vermoedelijk van een ooit hier aanwezig “zomerhuis” dat eind 19e of begin 20e eeuw werd gesloopt. Tabel

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zja-wpeh
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-dg-oyx8
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:186167
Provenance
Creator Bot, M.C.J. (ADC Archeoprojecten)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor ADC Archeoprojecten
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Resource Type Dataset
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (4.338 LON, 51.917 LAT)