Thematische collectie: Data van de Inspectie van het Onderwijs

   • Datasets per 2016 - Onderwijsresultaten Voortgezet Onderwijs

Jaarlijks produceert de Inspectie van het Onderwijs overzichten van de onderwijsresultaten voor de vestigingen in het Voortgezet Onderwijs in Nederland. De Toezichtkaart en voorheen de Kwaliteitskaart worden niet meer geproduceerd.

Het gaat om de volgende databestanden over de kwaliteit van scholen: - Algemene gegevens - Uitkomsten onderwijsresultaten - Achtergrondgegevens onderwijspositie t.o.v. advies po - Achtergrondgegevens bovenbouwsucces - Achtergrondgegevens onderbouwsnelheid

   • Datasets tot 2016 - Toezichtkaart (voorheen Kwaliteitskaart)

Jaarlijks produceert de Inspectie van het Onderwijs opbrengstenoverzichten voor de vestigingen in het Voortgezet Onderwijs in Nederland. Deze gegevens worden meegenomen in de Toezichtkaart.

Het gaat om data betreffende de kwaliteit van scholen voor Voortgezet Onderwijs in Nederland, waaronder:

 • Algemene gegevens
 • Opbrengstenoordeel
 • Driejaarsgemiddelde van verschil tussen cijfer schoolexamen en centraal examen
 • Opbrengstenkaart
 • Adviesgegevens
 • In-, door-, en uitstroomgegevens
 • Examenkandidaten
 • Examencijfers
 • Leerlingen met indicatie LWOO (Leerweg Ondersteunend Onderwijs)
 • Achtergrondgegevens

De eerste Kwaliteitskaart is gemaakt in 1997.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x7s-8trw
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-jllu-yj
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-jllu-yj
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:61669
Provenance
Creator Inspectie van het Onderwijs
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2015
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Discipline Various
Spatial Coverage Nederland; Netherlands