Veteranen Instituut, IPNV, interview 1018

De geïnterviewde vertelt over zijn drie missies als marinier op zee. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding, zijn keuze voor de Marine en zijn tijd bij de onderzeedienst. De geïnterviewde werd officier en kreeg een staffunctie. Hij vertelt ook over het eerdere het inlichtingenwerk tijdens de Koude Oorlog wat in het geheim ging. Zijn eerste missie was in 1992, voor de NAVO als Maritime Monitor in de Adriatische Zee. Het wapenembargo moest gecontroleerd worden. Het was een eenvoudige, rustige missie. De tweede missie was voor Sharp Guard, in 1997. Ook hier moest op handel- en wapenembargo gecontroleerd worden. Tijdens de derde missie, Active Endeavour, in de Middellandse zee, moesten terroristische bedreigingen en wapensmokkel in de gaten gehouden worden. De geïnterviewde vertelt over het werken met een internationale staf. De geïnterviewde reflecteert tot slot op zijn missies en zijn handelen daar binnen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xbs-2tdn
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-o55-85m
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-o55-85m
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42442
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Nederland; Adriatische zee; Voormalig Joegoslavie; Middelandse Zee