Thematische collectie: Erfgoed van de Oorlog, Getuigen Verhalen, Project 'Huzaren van Boreel'

Over de dekolonisatie van Nederlands-Indië en de strijd om de Indonesische onafhankelijkheid is veel gepubliceerd. Minder goed belicht is de rol van het Nederlandse leger in Indonesië direct na de soevereiniteitsoverdracht in december 1949. In dit oral history project staat dit thema juist centraal. Zeven Nederlandse mannen die destijds als dienstplichtig militair op West-Java waren gelegerd, zijn bevraagd over hun herinneringen aan die tijd. Ze maakten deel uit van het 43e Zelfstandig Verkenningseskadron en deden dienst in de periode rond de soevereiniteitsoverdracht.
In de interviews wordt uitgebreid ingegaan op de vraag hoe Nederlandse jongens aankeken tegen hun verplichte diensttijd ver van huis. Ook gaan de gesprekken over hoe zij omgingen met een opdracht die ineens sterk van karakter veranderde: van strijden tegen Indonesische ‘opstandelingen’ tot de overdracht van wapens nadat Nederland de Indonesische onafhankelijkheid had erkend.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zf3-7xry
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-bdu-zij
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-bdu-zij
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41815
Provenance
Creator B. v. Waveren; Sitefilms ©
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Barbara van Waveren - Productie en Regie; Nicole van den Bosch - Interview; Bert Oosterveld - Camera; Carla van der Meijs - Geluid; Pita Pieksma en Kaya von Eugen - Transcriptie
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format MS Word; pdf; mov
Discipline History
Spatial Coverage Nederlands-Indië