Plangebied Powerhouse, Europapark in Groningen

De opgraving heeft een beperkte hoeveelheid vondstmateriaal opgeleverd uit het Mesolithicum, het Neolithicum, de IJzertijd of de Romeinse tijd en uit de Nieuwe tijd. Daarnaast zijn er vijf sloten aangetroffen, waarvan ??n kan worden gedateerd in de Late IJzertijd of de Vroege Middeleeuwen en de overige in de Late Middeleeuwen of de Nieuwe tijd.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xtc-2574
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-pl-5483
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:146483
Provenance
Creator Mendelts, J.P. (RAAP Archeologisch Adviesbureau BV)
Publisher RAAP Archeologisch Adviesbureau BV
Contributor RAAP Archeologisch Adviesbureau BV
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/rtf; application/msword; image/jpeg; .rtf; .docx; .xlsx; .jpg
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (6.592 LON, 53.204 LAT); Europapark; Groningen