Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1231

Dit interview bestaat uit drie gesprekken: 1231.1, 1231.2 en 1231.3.

1231.1 De geïnterviewde ging na een lange training als militair naar Indië. Hij werd ingezet als officier tijdens de politionele acties. Hij begon in West-Java. Vanwege de gebrekkige voorlichting was veel een hele ervaring. Hij vertelt hoe de militairen weinig tot geen informatie kregen over de Republiek Indonesia. De lagere regionen in het militaire apparaat werden hierin dom gehouden. Het Indonesische vrijheidsstreven werd niet serieus genomen. De geïnterviewde geeft een uitgebreide beschrijving van wat zijn eenheid meemaakte in deze periode.

1231.2 De geïnterviewde vertelt verder over zijn ervaringen als militair in Indië. Hij gaat in op hoe hij en zijn manschappen geregeld in angst leefden. In 1948 ging de geïnterviewde in Batavia aan de slag op een meer administratieve functie. De geïnterviewde vertelt dat het kantoor beveiligd werd. Zijn hogere was een doelwit. Tot slot gaat de geïnterviewde in op de steeds meer toenemende corruptie onder de militairen.

1231.3 De geïnterviewde beschrijft hoe de top van het leger was samengesteld. Bijna iedereen was van het KNIL. Hij komt op de affaire Westerling. De geïnterviewde gaat in op hoe het duidelijk werd dat de Nederlandse aanwezigheid in Indië begon af te lopen. De geïnterviewde schetst een beeld van zijn hogere.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zdj-rxdn
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-396i-gr
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:48754
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië