Monitoring Stedelijke Bereikbaarheid 2004

Het onderzoek Monitoring Stedelijke Bereikbaarheid 2004 (MSB) geeft een beeld van de subjectieve stedelijke bereikbaarheid. Dat wil zeggen de mening van burgers over de bereikbaarheid van het stadscentrum, uitgesplitst naar modaliteit en tijdstip. Het betreft de bereikbaarheid van 40 steden, de G(rote)30 en nog tien andere. MSB2004 is maatwerk behorend bij het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON).

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zx7-rm7c
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-kiw-0ne
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-kiw-0ne
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:33410
Provenance
Creator Ministerie van Verkeer en Waterstaat; Rijkswaterstaat; Adviesdienst Verkeer en Vervoer
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Socialdata GmbH - www.socialdata.de
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format SPSS
Discipline Various
Spatial Coverage Nederland