Veteranen Instituut, IPNV, interview 966

De geïnterviewde vertelt over het einde van de Tweede Wereldoorlog. Op zijn 18e ging hij naar Korea. De geïnterviewde vertelt over zijn training en de reis naar Korea. Zijn eenheid ging naar de frontlijn. Hij spreekt over zijn ervaringen, hij had angst en ontwikkelde een aversie tegen de uitzending. Hij vertelt over de patrouilles. De geïnterviewde vindt dat hij veel geleerd heeft van het contact met buitenlanders, hij vertelt over de ROKS, de Koreaanse soldaten. Hij vertelt over zijn verlof en zijn terugkeer naar Nederland waarvoor hij eerst naar het gevangenkamp op Kojedo moest. Hier zijn veel mannen doodgeschoten. De geïnterviewde reflecteert op de missie. Na kort terug te zijn geweest in Nederland vetrok de geïnterviewde naar Nieuw Guinea. Hij voelde zich direct thuis in Biak. Hij vertelt over de situatie in Fak Fak. Hij maakte contact met de lokale bevolking. Hij vertelt over de confrontatie met Indonesiers. De geïnterviewde vertelt over zijn loopbaan na zijn uitzending. Terugkijkend vindt de geïnterviewde dat hij een geweldige tijd heeft gehad.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z24-h2jm
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-lo4-9xs
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-lo4-9xs
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42011
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Nieuw-Guinea; Korea; Kojedo; Biak