Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1427

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1427.1 en 1427.2.

1427.1 De geïnterviewde vertelt hoe hij opgroeide in Indië. Tijdens de Japanse inval is hij vrijwillig in dienst als milicien sergeant. In de eerste instantie ontsnapt de geïnterviewde aan het krijgsgevangenschap, maar hij wordt uiteindelijk toch opgepakt. De geïnterviewde schetst een beeld van het leven tijdens zijn krijgsgevangenschap. Hij werkte onder andere aan de Birma spoorweg. Na de bevrijding gaat hij weer in dienst. Uiteindelijk vertrekt de geïnterviewde met zijn vrouw naar Nieuw-Guinea.

1427.2 De geïnterviewde vertelt in meer detail over de periode vlak na de bevrijding. Hij leidt een armoedig bestaan. Hij verdient naast zijn werk als militair bij met andere werkzaamheden. De geïnterviewde vertrekt naar Nieuw-Guinea als de onrust in Indië toeneemt in 1948. Hij komt te werken bij de technische dienst van de KL in Hollandia.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x6a-fr5d
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-utv4-9p
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-utv4-9p
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:50280
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Humanities;History;Social Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Nieuw-Guinea