Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1021

De geïnterviewde ging eerst als oorlogsvrijwilliger naar Indië, maar verbleef er uiteindelijk als leraar. Hij vertelt over de guerrilla's waar hij een aantal keer mee te maken kreeg. Hij beschrijft de groeperingen en de misdaden die ze begingen. In 1957 keerde hij terug naar Nederland. Later ging hij voor de zendingsraad naar Nieuw-Guinea. Hij heeft niet veel van de gevechten gemerkt, maar hoorde wel veel verhalen. De geïnterviewde merkte de verdeeldheid bij zijn leerlingen. Hij vertelt over de slechte behandeling van zijn leerlingen door Indonesiërs. De geïnterviewde schetst zijn beeldvorming van de ontwikkelingen na de oorlog.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zsa-mfa8
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-kpay-36
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-kpay-36
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46363
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Humanities;History;Social Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Nieuw-Guinea; Nederland