Veteranen Instituut, IPNV, interview 452

Aan het begin van de oorlog was het een chaos, zegt deze in 1939 gemobiliseerde soldaat. Zijn kapitein was hoofd van een school in het burgerbestaan, en stond veel liever voor de klas dan voor een groep soldaten. Tijdens het loopgraven graven leerden de gemobiliseerde mannen elkaar kennen. Ze hadden enkel wat regenkleding en wat te eten en drinken bij zich en scheren werd nagelaten. Het was vooral veel improviseren. Ze aten in het open veld. Ze lagen in de meidagen dicht bij de frontlinie, bij Rhenen. Dag en nacht zagen ze daar hoe er gevochten werd rond de Grebbeberg, het was één en al vuur vijf dagen lang. Hun opdracht was paraat te zijn om op te rukken, maar zo ver is het nooit gekomen. Het was een beetje een opluchting, zegt deze man heel eerlijk, toen de commandant hen meedeelde dat de strijd beëindigd was.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xat-d5qr
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-gck-hnb
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-gck-hnb
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35890
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Social Sciences;History;Humanities;Psychology;Geography
Spatial Coverage Nunspeet; Harderwijk; Tiel; Kampen; Rhenen