Plangebied Mantingerbos en -Weiden

DOI

Onder een esdek zijn esgreppels, kuilen en een waterput aangetroffen. Het vondstmateriaal (kogelpot) komt uit de Late Middeleeuwen. Tevens zijn er twee haardkuiltjes aangetroffen.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-24x-86yc
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:55188
Provenance
Creator Anscher, T.J. ten
Publisher RAAP Archeologisch Adviesbureau BV
Contributor RAAP Archeologisch Adviesbureau BV
Publication Year 2013
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact RAAP Archeologisch Adviesbureau BV
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format .doc;.xls;.jpg;image/jpeg;application/msword
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2013-08-08,2013-05-31,2013-08-08}