De rand van de rug. Archeologisch onderzoek naar de prehistorische bewoningsresten aan de Molbergsweg in Epse-Noord Deventer, Rapportage Archeologie 37

DOI

In de zomer van 2011 heeft Archeologie Deventer een opgraving uitgevoerd op het terrein langs de Molbergsweg in het noordoosten van Epse-Noord. Over het gehele terrein verspreid zijn nederzettingsresten uit meerdere tijdvakken opgegraven. In totaal zijn vier huisplattegronden uit de ijzertijd opgegraven. Deze werden omgeven door soms aanzienlijke aantallen spiekers, die zowel vlakbij de boerderijen als op grotere afstand daar vandaan in de lagere delen van het landschap lagen. Hoewel de chronologie van de prehistorische bewoning op het terrein nog niet in detail ontrafeld is, lijkt deze tot in de eerste helft van de Romeinse tijd door te lopen. Dit is af te leiden uit de vondsten van inheems handgevormd aardewerk en geïmporteerd draaischijfaardewerk uit dit tijdvak. Een bijzondere vondst uit de Inheems Romeinse periode is een zogenaamde Pendelmühle, een handmolen van tefriet, die in een kleine natuurlijke depressie midden op de opgraving werd aangetroffen.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zqr-debv
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:68957
Provenance
Creator Kastelein, D.;Wal, M. van der;Hermsen, I.
Publisher Gemeente Deventer
Contributor Gemeente Deventer
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Contact Gemeente Deventer
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Coverage
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2015-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2017-03-30T11:59:59Z