Veteranen Instituut, IPNV, interview 476

DOI

Deze bakkerszoon werd korporaal en uiteindelijk sergeant eind 1938, in een militaire opleiding met werkverband - waar hij voor gekozen had vanwege het slechte economische tij van de jaren dertig. Hij was geplaatst bij de artillerie en opgeleid voor de Houwitser. Zijn mobilisatiebestemming in 1939 was Woerden, waar ze gelegerd werden in een schoolgebouw. Overdag was het exerceren en af en toe een mars maken, maar de stukken geschut hebben ze daar niet gezien. Ze stonden daar eigenlijk gewoon voor joker, vindt deze militair. Ze hadden camouflage-werkzaamheden verricht, maar de Duitsers wisten allang precies wat er stond. Grote kerels liepen te huilen toen ze hoorden dat de koningin naar Engeland was vertrokken. Het kostte hem grote moeite de mannen weer tot rede te brengen rond de capitulatie van Nederland. Daarna ging hij zelf in Utrecht in het verzet.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xrc-7p8u
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35908
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml;WAV
Coverage
Discipline History;Humanities;Psychology;Geography
Temporal Coverage {2010-04-16,2008-06-10,2010-04-15}