Plangebied Nedereindseweg 405-407 in Nieuwegein. Gemeente Nieuwegein. Een inventariserend veldonderzoek (proefsleuven) RAAP-rapport 3064

In opdracht van de gemeente Nieuwegein heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau op 29 september 2015 een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd aan de Nedereindseweg 405-407 in de gemeente Nieuwegein. De aanleiding voor dit onderzoek was het voornemen om op deze locatie nieuwbouw te realiseren.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zaa-tt4a
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-hala-lw
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-hala-lw
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:71020
Provenance
Creator Molthof, H.M. (RAAP Archeologisch Adviesbureau)
Publisher RAAP Archeologisch Adviesbureau
Contributor RAAP Archeologisch Adviesbureau
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.069 LON, 52.039 LAT); Plangebied Nedereindseweg 405-407; Nieuwegein; Gemeente Nieuwegein; Provincie Utrecht