Fromaweg 4 te Wirdum (gemeente Loppersum)

DOI

Archeologisch bureauonderzoek naar aanleiding van geplande werkzaamheden aan de Fromaweg 4, te Wirdum. Op basis van het bureauonderzoek is geconcludeerd dat in het plangebied een hoge archeologische verwachting geldt voor IJzertijd tot en met Nieuwe Tijd. Archeologische resten komen hoogstwaarschijnlijk voor binnen de verstoringsdiepte van 45 tot 80 cm en zullen verstoord worden bij de geplande werkzaamheden. Oudere resten (Paleolithicum tot en met Neolithicum en Bronstijd) zouden verwacht kunnen worden op de pleistocene zandgronden tussen 4 en 6 meter beneden NAP, de geplande werkzaamheden bedreigen deze archeologie dus niet.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zdx-buxc
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:156026
Provenance
Creator Hoebe, P.W.
Publisher Salisbury Archeologie BV
Contributor Bakker, M.A.;Salisbury Archeologie BV
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Contact Bakker, M.A.;Salisbury Archeologie BV
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2019-08-30T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-12-03T11:59:59Z