Aanvullende archeologische inventarisatie Laamhoef te Gemonde bestemmingsplan 'Achter de Heistraat' BILAN 2000.2

onderzoeksrapport

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xnp-h856
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-mr5-umu
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-mr5-umu
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:22847
Provenance
Creator Robeerst, J.M.M.
Publisher Bilan, Fontys Hogescholen
Contributor Smit, B.J.; Bilan, Fontys Hogescholen
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format 53 p.
Discipline Archaeology
Spatial Coverage Gemonde; Laamhoef; Nederland; Noord-Brabant; e-ne (MARC21)