Veteranen Instituut, IPNV, interview 573

In dit tweede interview vertelt deze man over zijn uitzending naar Nederlands Indië als Inlichtingenofficier, vlak na de tweede wereldoorlog. Hij vertelt hoe hij aan zijn informatie kwam en hoe hij en zijn jongens probeerden het normale leven van de Javanen weer zoveel mogelijk zijn normale gang te laten gaan. Hij zat tevens een periode op Madoera. Thuiskomen was minder eenvoudig dan het leek, na enkele jaren in een oorlog zo ver van huis.

Met de geïnterviewde zijn twee of meer interviews gehouden. Zie relations.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zf7-baeh
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-18b-4q6
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-18b-4q6
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:36223
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Social Sciences;History;Humanities;Psychology
Spatial Coverage Rotterdam; Djokja; Breda; Soerabaja; Madoera; Java