Veteranen Instituut, IPNV, interview 847

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Libanon. Hij vertelt over de voorbereiding. Discipline was belangrijk. De geïnterviewde werd wapenhersteller. Hij vertelt over de heenreis en beschrijft zijn werkzaamheden. De geïnterviewde vertelt over schuilen in de bunker en de beschietingen door Haddad. De situatie was gevaarlijk en chaotisch. De geïnterviewde gaat in op zijn terugkeer in Nederland. Hij kreeg last van psychische problemen. De geïnterviewde vertelt over zijn veteranenactiviteiten waar hij zich pas na enige tijd toe kon zetten en reflecteert op zijn uitzending.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-22q-h4xn
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-avt-t5r
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-avt-t5r
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42329
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Libanon; Haris; Nederland