Veteranen Instituut, IPNV, interview 510

Deze in de Amsterdamse binnenstadsziekenhuizen opgeleide Rode Kruisverpleegster Ging naar Indië om mensen te helpen die door de Japanners geïnterneerd waren geweest. Ze werd echter na aankomst gemilitariseerd en kwam te werken voor de KNIL-troepen op het tiende bat-kampement. Eind 1946 werd ze van Batavia naar Sumatra gestuurd, naar het militair hospitaal te Padang. begin 1947 leerde ze daar haar latere echtgenoot kennen. Ze huwden in 1948 in Medan.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-28y-v93d
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-bk7-xqp
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-bk7-xqp
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35792
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History;Humanities;Social Sciences;Geography
Spatial Coverage Java; Sumatra; Batavia; Padang; Medan