Getuigen Verhalen, De Joodse markt in de Gaaspstraat in Amsterdam (1941-1943), interview 09

DOI

Mevrouw Hannie Gast - Buijs woonde tijdens WOII in de Uiterwaardenstraat. Haar vader was Joods, haar moeder niet. Ze heeft veel in de speeltuin in de Gaaspstraat gespeeld, maar herinnert zich niet echt dat ze op de Joodse markt is geweest. Wel dat er een vervangende speeltuin kwam, vlak achter haar huis.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xq5-s4ud
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-cwl-tqm
Related Identifier https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-pws-k4l
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41788
Provenance
Creator Stichting Kindermonument
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Drs. Alex Bakker (interviewer); Drs. Frodo Terpstra (filmer); Drs. Martha Bakker (transcriptie); Prof. Dr. Ido Abram (projectleider)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/mpeg; doc; mov; pdf
Discipline History
Spatial Coverage Gaaspstraat; Rivierenbuurt; Amsterdam