Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1559

De geïnterviewde vertelt hoe hij opgroeide in Indië en gaat vervolgens in op het begin van de Japanse bezettingstijd. Hij en zijn vader werden verschillende keren geïnterneerd. In januari 1945 kreeg de geïnterviewde een oproep voor de Duitse marine. Hij moest meewerken aan het opknappen van een transportduikboot en kon niet weigeren. Na de Duitse capitulatie namen de Japanners de marinebasis over. Hierna werkte de geïnterviewde in de autowerkplaats voor de V-brigade. In 1948 vertrok de geïnterviewde naar Nederland, met het plan ooit terug te keren.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2x6-ehjr
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-0sfe-30
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:51132
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; West-Java; Bandoeng; Pengalengan; Soerabaja