Veteranen Instituut, IPNV, interview 787

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzendingen naar Goma en Voormalig-Joegoslavie. De geïnterviewde beschrijft zijn loopbaan. Goma was een humanitaire missie. De geïnterviewde zorgde voor het watertransport en vervoerde gewonden naar het veldhospitaal. Hij beschrijft het oorlogsgebied. Het was er gevaarlijk. De geïnterviewde vertelt over een gijzeling aan het eind van de missie. Terug in Nederland kreeg de geïnterviewde last van gezondheidsklachten. De geïnterviewde trekt een vergelijking met zijn uitzending naar Bosnië. Hij gaat in op de oorlogssituatie. De geïnterviewde gaat in op de veteranenstatus en reflecteert op zijn uitzendingen.

Met de geïnterviewde zijn twee of meer interviews gehouden. Zie relations.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x3x-bkkk
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-nqm-zjm
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-nqm-zjm
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42252
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Voormalig Joegoslavie; Goma; Tuzla; Congo; Bosnie