DANS Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden meerjaren bestand 2005 -2018 DANS_NEA2005-2018

Het doel van de Nationale Enquête arbeidsomstandigheden (NEA) is het in kaart brengen van informatie op het gebeid van arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden van werknemers. De NEA wordt uitgevoerd door TNO en het CBS, in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-ztg-q3s4
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-f2-j6av
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-f2-j6av
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:157640
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek, C.B.S. (CBS)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor CBS
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; License: http://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; .sav (spss data); .por (spss data); .dta (stata data); .ods; .xlsx (documentation)
Discipline Various
Spatial Coverage Nederland