Transect-rapport 2378: Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Lochem, Nijkampsweg 5, gemeente Lochem.

DOI

In september 2019 is een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Nijkampsweg 5 in Lochem (gemeente Lochem). De aanleiding voor het onderzoek vormt de aanvraag van een omgevingsvergunning ten behoeve van de sloop van de huidige bebouwing en de nieuwbouw van een woning, twee schuren en de aanleg van een zwemvijver in het plangebied. Het archeologisch vooronderzoek bestaat hier uit een Archeologisch Bureauonderzoek (BO) en een Inventariserend veldonderzoek (IVO). De vraagstelling van deze onderzoeken is het specificeren van de archeologische verwachting van het plangebied en het toetsen en aanvullen van deze verwachting door middel van waarnemingen in het veld.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xdg-cdsm
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:161152
Provenance
Creator Melman, J.G.E.;Jansen of Lorkeers, L.M.C.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Melman, J.G.E.;J.G.E. Melman (Transect BV);Jansen of Lorkeers, L.M.C.;L.M.C. Jansen of Lorkeers (Transect BV)
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Contact Jansen of Lorkeers, L.M.C.;L.M.C. Jansen of Lorkeers (Transect BV);Melman, J.G.E.;Transect BV;J.G.E. Melman (Transect BV)
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Coverage
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2020-03-25,2019-10-18,2020-03-25}