Veteranen Instituut, IPNV, interview 442

In 1933 kwam deze heer - die ten tijden van het interview al een zeer hoge leeftijd heeft - op voor militaire dienst in Utrecht aan de Croeselaan. Later bij de mobilisatie werd hij in Wageningen geplaatst bij de geneeskundige troepen. Via de radio hoorden ze op de kazerne hoe de Duitse invasie vorderde. Samen met een aantal militairen uit Zwolle moesten ze zich vanuit Wageningen terugtrekken naar Oudewater. Vandaar kon hij al snel terug naar huis, toen Nederland gecapituleerd had. Tijdens de bezettingstijd werkte hij in Enschede in het ziekenhuis, waar een Joodse onderduiker ondanks de goede zorgen van het personeel overleed en begraven werd in de kelder. In het ziekenhuis in Enschede werkten nonnen van een Duitse orde, één van hen was openlijk Hitler-gezind.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zst-a8qw
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-v1l-zpv
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-v1l-zpv
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35883
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Social Sciences;History;Humanities;Psychology;Geography
Spatial Coverage Enschede; Oudewater; Utrecht; Wageningen