Hoofdstraat 97 te Bovenkarspel Bureauonderzoek en karterend veldonderzoek door middel van boringen

DOI

Synthegra bv heeft in opdracht van Mevr. W.A.N. Visser een archeologisch onderzoek uitgevoerd op een terrein gelegen de Hoofdstraat 97 in Bovenkarspel. De aanleiding tot het onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen herinrichting van het plangebied. Op het perceel wordt nieuwbouw (woning met souterrain) gerealiseerd De graafwerkzaamheden, die zullen gaan plaatsvinden vormen een aantasting van eventueel in de ondergrond aanwezige archeologische waarden. Daarom dient voorafgaand aan deze werkzaamheden archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden. De te onderzoeken locatie heeft een totale oppervlakte van circa 2.500 m2. Het uitgevoerde onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek en een karterend booronderzoek. Het veldwerk werd uitgevoerd op 29 maart 2007.

Tijdens het uitgevoerde onderzoek is geen archeologische vindplaats aangetroffen. Er zijn daarmee geen duidelijke aanwijzingen gevonden dat er archeologische resten in het plangebied aanwezig zijn. Een vervolgonderzoek wordt daarom niet noodzakelijk geacht.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xg5-mcuk
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:40004
Provenance
Creator Leuvering, J.H.F.;Synthegra BV
Publisher Synthegra Archeologie bv
Contributor Hagens, D.;Synthegra Archeologie bv
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Contact Hagens, D.;Synthegra Archeologie bv
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2011-03-14,2009-09-24,2011-03-14,2009-09-24}