Onderwijsresultaten Voortgezet Onderwijs 2017

Jaarlijks produceert de Inspectie van het Onderwijs overzichten van de onderwijsresultaten voor de vestigingen in het Voortgezet Onderwijs in Nederland. De dataset Onderwijsresultaten VO 2017 is een voortzetting van de Toezichtkaart, en daarvoor de Kwaliteitskaart.

Deze dataset bevat de data voor de overzichten van 2017. Het gaat om de volgende databestanden over de kwaliteit van scholen: - Algemene gegevens - Uitkomsten onderwijsresultaten - Achtergrondgegevens onderwijspositie t.o.v. advies po - Achtergrondgegevens bovenbouwsucces - Achtergrondgegevens onderbouwsnelheid

Het bestand ‘bestandsbeschrijving’ geeft inzicht in de inhoud van de bovenstaande onderdelen van de dataset. De indicatoren zijn uitgelegd in het bestand 'technische-toelichting-onderwijsresultaten-vo-2017'. Aangezien de technische toelichting nog gewijzigd kan worden is een link naar de laatste versie van de toelichting beschikbaar in het veld 'relations'.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x9q-x6r2
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-wx0h-0o
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-wx0h-0o
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:68798
Provenance
Creator Neerken, S.M. (Inspectie van het Onderwijs)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Inspectie van het Onderwijs
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format SAV, SPSS 22.0; CSV, EXCEL; PDF; DOC
Discipline Various
Spatial Coverage Nederland