Nationaal Scholierenonderzoek 2006 - NSO'06 National survey pupils secondary schools 2006 - NSO 2006

DOI

Onderzoek door het NIBUD naar de financiele situatie van scholieren. Het databestand omvat tevens een groot aantal achtergrondvariabelen mbt de leefsituatie van scholieren.
Aantal cases: 15.029, aantal variablen: 609

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zdz-ud88
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:45212
Provenance
Creator Ir S.L. Lamers - Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting - NIBUD
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Discipline Economics
Temporal Coverage Begin 2006-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2011-04-21T11:59:59Z