Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1500

DOI

De geïnterviewde vertelt hoe zij opgroeide in Indië. Ze gaat in op de onafhankelijkheidsstrijd van Indië. Zij had vele belangrijke contacten en vormde een duidelijke mening over de gang van zaken. Het beviel haar bijvoorbeeld niet dat mensen van buiten dachten het voor het zeggen te kunnen hebben over hoe Indië te 'helpen'. De geïnterviewde vertelt over haar ervaringen van de politionele acties. Voor haar werk censureerde zij brieven van journalisten die hierover schreven.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xx7-a9n4
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:50679
Provenance
Creator Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV);Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Contact Fridus Steijlen (coördinator)
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Humanities;History
Temporal Coverage {2012-07-16,1999-12-02,2011-08-24}