Veteranen Instituut, IPNV, interview 943

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Voormalig Joegoslavië. De geïnterviewde vertelt eerst over zijn opleidingen en gaat in op de voorbereiding op de uitzending. De geïnterviewde kwam bij de geneeskundige troepen als ambulancechauffeur. Hij vertelt over de legering in Busovaca samen met de transportcompagnie. De geïnterviewde vertelt over het begeleiden van konvooien. De ambulance werd geregeld beschoten. De geïnterviewde gaat in op de verwoestingen als gevolg van de oorlog. In Sarajevo ging de geïnterviewde explosieven ruimen in verband met de verkiezingen. De geïnterviewde vertelt over een ongeluk wat hij kreeg. Na de uitzending heeft hij hier nog last van. De geïnterviewde gaat in op de ontwikkeling van psychische problemen, vertelt over de terugkeer in Nederland en gaat in op het onbegrip waar hij tegen aanliep.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xym-e3n3
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-zdo-jp8
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-zdo-jp8
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42385
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Voormalig Joegoslavie; Bosnie; Busovaca; Nederland; Sarajevo