Veteranen Instituut, IPNV, interview 595

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar voormalig Joegoslavië. De geïnterviewde vertelt over zijn werkzaamheden als waarnemer. De geïnterviewde was betrokken bij het konvooi van Artsen zonder grenzen richting Vukovar. Dit was een riskante onderneming. Hij beschrijft de tocht en de belemmeringen die ontstonden. De geïnterviewde vertelt over het vervoer van patiënten en hoe zij door het rode Kruis werden opgevangen. De geïnterviewde beschrijft een situatie waarin de waarnemers een gevaarlijke weg over moesten om bij een dorp te komen. Onderweg werden ze beschoten. Hij vertelt over de evacuatie van vrouwen en kinderen na de val van Vukovar. De geïnterviewde gaat in op de contacten met de pers tijdens de uitzending. Hij vertelt over zijn terugkeer in Nederland en reflecteert op de uitzending.

Met de geïnterviewde zijn twee of meer interviews gehouden. Zie relations.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zbf-5k8y
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-nzg-ri1
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-nzg-ri1
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42120
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Voormalig Joegoslavie; Vukovar; Servie; Kroatie