Woningtelling 1956 - Nederland, Noordoostelijke Polder, Zuidelijke IJsselmeerpolders

DOI

Dit deel betreft de bestanden van Nederland algemeen, de Noordoostelijke Polder, de Zuidelijke IJsselmeerpolders alsmede werkforensen België, Duitsland, Onbekend, Verschillende.

De metadata per bestand (details) bevat het tabelnummer. Het bestand 'tabelnamen' geeft een overzicht van de tabelnummers met de bijbehorende tabelnamen. Dit bestand is beschikbaar gesteld als PDF document en als CSV tekstbestand.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-x5q-5ypr
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:56315
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2013
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format images/jpeg
Coverage
Discipline History
Temporal Coverage {2013-12-12,2013,2013-12-12}