Veteranen Instituut, IPNV, interview 406

DOI

Deze man is niet trots op wat hij in Indië als dienstplichtig soldaat, in het heetst van de strijd die een guerrilla-karakter had met alle gruwelijkheden van dien, heeft gedaan. Hij vertelt over de maten die sneuvelden, twee kleine Javaanse jongetjes die door de legerarts waren gered van de hongerdood en met de Nederlandse soldaten van post naar post trokken én de Indonesische krijgsgevangenen die hard zijn aangepakt. De laatste maanden, na de soevereiniteitsoverdracht, waren een tijd van verveling en gedemoraliseerd wachten. Kritisch is zijn mening over de politici die deze uitzending hebben opgedragen, maar zelf niet de consequenties ervan dragen. Voor hemzelf gaat er geen dag voorbij waarop hij níet aan zijn tijd in Indië denkt.

Met de geïnterviewde zijn twee of meer interviews gehouden. Zie relations.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zqf-5tgp
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35866
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml;WAV
Coverage
Discipline History;Humanities;Psychology;Geography
Temporal Coverage Begin 2008-02-21T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2010-04-06T11:59:59Z