Veteranen Instituut, IPNV, interview 406

Deze man is niet trots op wat hij in Indië als dienstplichtig soldaat, in het heetst van de strijd die een guerrilla-karakter had met alle gruwelijkheden van dien, heeft gedaan. Hij vertelt over de maten die sneuvelden, twee kleine Javaanse jongetjes die door de legerarts waren gered van de hongerdood en met de Nederlandse soldaten van post naar post trokken én de Indonesische krijgsgevangenen die hard zijn aangepakt. De laatste maanden, na de soevereiniteitsoverdracht, waren een tijd van verveling en gedemoraliseerd wachten. Kritisch is zijn mening over de politici die deze uitzending hebben opgedragen, maar zelf niet de consequenties ervan dragen. Voor hemzelf gaat er geen dag voorbij waarop hij níet aan zijn tijd in Indië denkt.

Met de geïnterviewde zijn twee of meer interviews gehouden. Zie relations.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zqf-5tgp
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-b33-yho
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-b33-yho
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35866
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Social Sciences;History;Humanities;Psychology;Geography;Theology and Religion Studies
Spatial Coverage Java; Batavia; Tasikmalaya; Poerwokerto; Tandjoeng Priok