Transect-rapport 1680: Een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Oud-Beijerland, 1e Kruisweg 19, gemeente Oud-Beijerland (ZH).

DOI

In april 2018 is een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de 1e Kruisweg 19 in Oud-Beijerland (gemeente Oud- Beijerland). De aanleiding van het onderzoek is de herontwikkeling van het agrarisch bedrijf op het perceel. Hiertoe zal de bestaande glastuinbouw worden gesaneerd, waarna een aantal woningbouwkavels zal worden gerealiseerd. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, is een omgevingsvergunning noodzakelijk. Bij de voorgenomen ingrepen zal grondverzet plaatsvinden, waardoor de oorspronkelijke bodem en daarmee eventueel aanwezige archeologische resten in het gebied kunnen worden verstoord. Om de voorgenomen ontwikkelingen te kunnen laten plaatsvinden, is op grond van het bestemmingsplan Parapluplan archeologie en parkeren (2017) als onderdeel van de vergunningsaanvraag een archeologisch vooronderzoek nodig. Dit rapport beschrijft de resultaten van het archeologisch vooronderzoek in het plangebied en voorziet in die plicht.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xgh-nz72
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:161148
Provenance
Creator Rap, J.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor J. Rap (Transect BV);Rap, J.
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Contact J. Rap (Transect BV);Rap, J.;Transect BV
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Coverage
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2020-03-25,2018-04-17,2020-03-25}