Beroepstelling 1930 - Gelderland

Dit deel betreft de bestanden van de provincie Gelderland.

De bestanden zijn geordend in de mappenstructuur Bedrijfsklasse\Bedrijfsgroep.

De metadata per bestand (File properties) bevat informatie over het Economisch Geografisch Gebied (EGG) alsmede het bandnummer. Het bestand Inventaris.pdf geeft een overzicht van Gemeenten per bandnummer.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2xw-4zb3
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-m8p-o7r
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-m8p-o7r
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35734
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format images/jpeg; application/pdf; csv
Discipline History
Spatial Coverage Nederland; Koninkrijk der Nederlanden; Gelderland; EGG 13: Industriegebied - Twenthe en Achterhoek van Gelderland; EGG 14: Zandgebied in Zuidwest-Overijssel en den West-Achterhoek van Gelderland; EGG 15: Veluwe; EGG 31: De Betuwe - oostelijk Rijngebied; EGG 32: Zuidelijke Veluwegrens