Dr. Plesmanplantsoen

In opdracht van ARCO Architecten BNA heeft ADC ArcheoProjecten een Archeologische Begeleiding (opgraving met beperking) uitgevoerd ten behoeve van de geplande nieuwbouw op de locatie Dr. Plesmanplantsoen achter de woningen Amsterdamse Veer 3 en 4 in de gemeente Oudewater. De Archeologische Begeleiding behelsde het toezicht houden op het uitgraven van een bouwput. Het onderzoeksgebied heeft een oppervlakte van ca. 90 m2 en was vóór de sloop in gebruik als tuin en gedeeltelijk bebouwd met een schuur. Het gebied ligt in het centrum van Oudewater dichtbij de oude stadswal en wordt begrensd door de weg Dr. Plesmanplantsoen in het noorden van het plangebied en het Amsterdamse Veer aan de zuidzijde.Tijdens de begeleiding zijn sporen van een gedempte sloot en twee ophogingspakketen uit de Nieuwe tijd aangetroffen. In dit gebied komen dergelijke resten veel voor en geven aan dat hier in deze periode menselijke activiteiten hebben plaatsgevonden. Van de zuidzijde van het Plesmanplantsoen is bekend dat er in het verleden geen grootschalige bouwwerkzaamheden hebben plaatsgevonden. Hier waren in de achtertuinen van de huizen aan het Amsterdamse Veer kleingarenbanen gevestigd. Restanten van deze kleingarenbanen zijn bij deze begeleiding niet aangetroffen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x7a-xv53
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-jj-sdxv
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-jj-sdxv
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:177851
Provenance
Creator Williams, G. (ADC ArcheoProjecten); Zandboer, S. (ADC ArcheoProjecten)
Publisher ADC ArcheoProjecten
Contributor ADC ArcheoProjecten
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (4.871 LON, 52.026 LAT); Plesmanplantsoen (achter Amsterdamse Veer nr. 3 en 4); Oudewater; Gemeente Oudewater; Utrecht