Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1416

De geïnterviewde kwam in de jaren dertig te werken op een onderneming in Indië. Tijdens de dreigende aanval van Japan werd hij bij een noodformatie ingedeeld. Japanners namen de leiding over op de onderneming. De geïnterviewde werkte tijdens de bezetting onder andere in een werkkamp vlakbij kamp Tjihapit. Tot slot schetst de geïnterviewde een beeld van de periode na de bezetting, van zijn verschillende banen en van zijn vertrek naar Nederland.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zdj-4avu
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-4qos-cw
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-4qos-cw
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:50250
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Humanities;History;Social Sciences
Spatial Coverage Indonesië