Veteranen Instituut, IPNV, interview 368

Deze dienstplichtig soldaat van de Koninklijke Landmacht is tijdens zijn hele uitzending naar Nieuw Guinea in Kaimana gelegerd geweest en heeft in de jungle tientallen patrouilles gelopen en regelmatig gevochten. Er zijn veel Indonesiërs gesneuveld en krijgsgevangen genomen, vertelt deze man. Indonesische militairen bleken vaak fout voorgelicht; ze dachten dat ze in een oefening zaten. De krijgsgevangenen werden op een vliegtuig naar het eiland Woendi gezet. Later is hij nog langs geweest bij de ouders van een gesneuvelde vriend. Er zijn Nederlanders gesneuveld door vijandelijk én eigen vuur. De auto's zijn na afloop van de missie de steiger af gereden en gedumpt, net als de munitie; verschepen kostte te veel.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zjj-5hgg
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-rmo-g47
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-rmo-g47
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35849
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History;Humanities;Social Sciences;Geography
Spatial Coverage Nieuw Guinea; kaimana