Cuijk, Grotestraat 91 Romeinse graven in Cuijk

DOI

Op het bedrijfsgterrein Nutricia te Cuijk werden sleuven voor leidingen gegraven. Deze sleuven werden onderzocht middels Archeologische Begeleiding conform protocol Opgraven en verder werd een zone van circa 18 x 11 meter afgegraven welke onderzocht is door middel van een Archeologische Opgraving

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-x77-h5jy
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:161389
Provenance
Creator Weterings, P
Publisher BAAC
Contributor BAAC BV;Noord-Brabant
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Contact BAAC BV;Noord-Brabant
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format database;geography markup language;jpg/jpeg file;tiff;pdf portable document format
Coverage
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2015-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2020-06-11T11:59:59Z