Veteranen Instituut, IPNV, interview 746

Al toen deze man heel jong was, overleed zijn vader. Zo groeide hij in armoede op. In 1942 kon hij bij de Belastingdienst aan de slag, een baantje dat hij gretig aanvaardde. In de Hongerwinter ondernam hij vanuit Leiden lange tochten om aan voeding te komen. Toen de oorlog was afgelopen, werd hij opgeroepen voor militaire dienst. Hij verloofde zich in juni 1946 op aandringen van zijn vrouw, omdat hij naar Indië zou vertrekken. Dat gebeurde op 27 september. Het tweede deel van dit interview gaat over zijn inzet daar en de impact van de Indië-tijd op zijn latere persoonlijke en maatschappelijke overtuiging.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-ztt-e9b5
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-75p-8sc
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-75p-8sc
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35999
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Social Sciences;History;Humanities;Psychology;Theology and Religion Studies
Spatial Coverage Leiden; Ede; Amersfoort; Soekaboemi; Java; Batavia