Veteranen Instituut, IPNV, interview 515

Deze man heeft eerst in Nederland gediend bij de Algehele mobilisatie in 1939-1940 en is na de oorlog naar Nederlands-Indië uitgezonden. Over beide inzetten gaat dit interview. Als pelotonscommandant was hij in 1939-1940 met zijn manschappen gelegerd in Baarn, om de Zuiderzeedijk te bewaken. Toen de oorlog uitbrak, werd de polder onder water gezet. Na de capitulatie ging hij studeren tot het moment dat studenten een loyaliteitsverklaring aan de Duitse bezetter moesten tekenen, toen is hij ondergedoken. In maart 1943 werd hij als krijgsgevangenen afgevoerd naar Stanislau. In januari '44 hoorden ze de kanonnen van de Russen en zijn ze verplaatst naar Neubrandenburg. In maart 1949 volgde zijn twee uitzending, naar Indië.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zjh-538y
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-asp-fq3
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-asp-fq3
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35938
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Social Sciences;History;Humanities;Psychology;Geography
Spatial Coverage Margraten; Aachen; Maastricht; Huis ter Heide; Baarn; Stanislau; Semarang; Toentang