Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1440

Dit interview bestaat uit vijf gesprekken: 1440.1 t/m 1440.5

1440.1 De geïnterviewde vertelt over haar achtergrond en hoe zij opgroeide in Indië. Ze ging naar de HBS in Soerabaja. In 1940 begon de geïnterviewde met werken. Ze geeft kort een beeld van haar leven tijdens en na de bezetting.

1440.2 De geïnterviewde vertelt in dit gesprek over het begin van de Japanse bezetting. Ze kwam deze tijd door door te werken en zelfgemaakte spullen te verkopen. De geïnterviewde vertelt over haar ervaringen van de capitulatie van Japan. Nederlanders werden overal geboycot en konden niets meer kopen.

1440.3 De geïnterviewde ging vlak na de slag om Soerabaja bij de Engelse AMACAB werken. Ze vertelt over het onrechtvaardige distributiesysteem, waarbij mensen zonder KDP-kaart, die niet in de kampen hadden gezeten, geen recht hadden op extra voedsel. Ook later waren er nog heel onrechtvaardige toestanden, waar zij als journaliste iets aan probeerde te doen. Later werkte zij voor de Marine en hierna onder andere voor een grote handelsfirma. De geïnterviewde geeft een beeld van haar werkzaamheden en gaat in op de ontwikkelingen in Indië in die tijd.

1440.4 De geïnterviewde reisde in 1960 haar man achterna naar Biak in Nieuw-Guinea. Ze schetst een beeld van het land en de voorzieningen en gaat in op het dagelijks leven.

1440.5 De geïnterviewde vertelt in dit gesprek weer over haar ervaringen van het leven in Indië. Ze beschrijft de situatie in Soerabaja vlak na de gevechten tussen de Engelsen en de Pemoeda's. De geïnterviewde vertelt ook nogmaals over haar werk in de journalistiek. Zij probeerde gruwelijke zaken zich niet te veel aan te trekken. De geïnterviewde reflecteert tot slot op de veranderingen in de samenleving in Indië.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zvm-febq
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ejqu-7g
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ejqu-7g
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:50304
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Humanities;History;Social Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Nieuw-Guinea