Cohortonderzoek Onderwijsloopbanen van 5-18 jaar - COOL 5-18 - Voortgezet Onderwijs Klas 3 - 2007/2008

DOI

In het schooljaar 2007/2008 is, mede als opvolger van het PRIMA-cohortonderzoek in het primair onderwijs, dit nieuwe cohortonderzoek van start gegaan. COOL5-18 staat voor Cohort Onderzoek OnderwijsLoopbanen onder leerlingen van 5 tot 18 jaar. Net als PRIMA gaat het ook in dit onderzoek om het verzamelen van gegevens om vervolgens de ontwikkeling van kinderen tijdens hun schoolloopbanen te kunnen beschrijven en verklaren. Het grootste verschil met PRIMA is dat de leerlingen in COOL5-18 niet alleen in het basisonderwijs maar ook in het voortgezet onderwijs (tot 18 jaar) worden gevolgd. Het doel van COOL5-18 is in de eerste plaats een representatief beeld te geven van de prestaties en schoolloopbanen van diverse categorie├źn leerlingen.

COOL 5-18 kent meerdere metingen. Dit databestand betreft de afname in de 3e klas van het Voortgezet Onderwijs in 2007/08.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zgw-entf
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:44488
Provenance
Creator CITO Arnhem;GION, Rijksuniversiteit Groningen
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Funding Agency: NRO/PROO;Funding Agency: NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek;Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - NWO;Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - OCW
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Contact Funding Agency: NRO/PROO;Funding Agency: NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek;Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - NWO;Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - OCW
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format Data - SPSS-portable bestand;Technisch Rapport - PDF-bestand
Coverage
Discipline Psychology
Temporal Coverage Begin 2008-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2009-09-23T11:59:59Z