Cohortonderzoek Onderwijsloopbanen van 5-18 jaar - COOL 5-18 - Voortgezet Onderwijs Klas 3 - 2007/2008

In het schooljaar 2007/2008 is, mede als opvolger van het PRIMA-cohortonderzoek in het primair onderwijs, dit nieuwe cohortonderzoek van start gegaan. COOL5-18 staat voor Cohort Onderzoek OnderwijsLoopbanen onder leerlingen van 5 tot 18 jaar. Net als PRIMA gaat het ook in dit onderzoek om het verzamelen van gegevens om vervolgens de ontwikkeling van kinderen tijdens hun schoolloopbanen te kunnen beschrijven en verklaren. Het grootste verschil met PRIMA is dat de leerlingen in COOL5-18 niet alleen in het basisonderwijs maar ook in het voortgezet onderwijs (tot 18 jaar) worden gevolgd. Het doel van COOL5-18 is in de eerste plaats een representatief beeld te geven van de prestaties en schoolloopbanen van diverse categorie├źn leerlingen.

COOL 5-18 kent meerdere metingen. Dit databestand betreft de afname in de 3e klas van het Voortgezet Onderwijs in 2007/08.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zgw-entf
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-rrd-jk9
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-rrd-jk9
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:44488
Provenance
Creator GION, Rijksuniversiteit Groningen; CITO Arnhem
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - NWO; Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - OCW; Funding Agency: NRO/PROO; Funding Agency: NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format Data - SPSS-portable bestand; Technisch Rapport - PDF-bestand
Discipline Psychology
Spatial Coverage Nederland