Veteranen Instituut, IPNV, interview 347

Deze arts werd als dienstplichtig Luitenant ter Zee uitgezonden naar Indië in 1947, waar hij aan de slag ging in het Marine Hospitaal te Soerabaja. Tijdens zijn studie geneeskunde in Nederland had hij al het nodige meegemaakt met de Duitse bezetter. In Soerabaja maakte hij kennis met tropische ziekten en in zijn eerste maanden op Chirurgie kwam hij van alles tegen. Omdat het zo'n groot ziekenhuis was, kwamen alle "zware gevallen" zijn kant op. Velen stierven er aan hun verwondingen, maar ook enkelen bij gebrek aan goede medicatie. Ook vertelt deze arts over het gemis van zijn vrouw en kinderen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-27q-2fyy
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-5if-4ak
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-5if-4ak
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35844
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Social Sciences;History;Humanities;Psychology;Geography
Spatial Coverage Java; Amsterdam; Den Haag; Soerabaja