Veteranen Instituut, IPNV, interview 286

Van december 1945 tot 1948 verbleef deze oorlogsvrijwilliger als soldaat-brenschutter in Nederlands-Indië. Tegen het einde van de bezettingstijd had hij al in Dordrecht gediend bij de Binnenlandse Strijdkrachten en na de capitulatie van Duitsland was hij vastbesloten nu de Japanners uit Indië te verdrijven. Hij werd ingedeeld bij 2-5 RI, een hechte compagnie met veel Rotterdammers. Ze hadden allemaal hetzelfde meegemaakt en konden niet wachten om naar Indië te gaan. Alleen de kapitein was "een echte militair". De jongens waren fanatiek, wisten soms meer dan de instructeur en hielden niet van formele discipline. Na hun bijdrage aan de Eerste Politionele Actie kwamen de verveling en de frustratie over de status quo van Linggadjati. Het verhaal van een man die zich door de politiek flink verraden heeft gevoeld en zeer actief is in het veteranenleven.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-znn-4g4c
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-lsj-82e
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-lsj-82e
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35833
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Social Sciences;History;Humanities;Psychology;Geography
Spatial Coverage Java; Soerabaja; Rotterdam; Dordrecht; Modjokerto