Plangebied Impact 2 in Duiven, gemeente Duiven Archeologisch onderzoek: een inventariserend veldonderzoek (proefsleuven) met doorstart naar een opgraving

DOI

In opdracht van Emza Vastgoed bv heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau op 26 juni 2015 een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven met een doorstart naar een opgraving uitgevoerd. Het onderzoek was noodzakelijk in verband met de geplande nieuwbouw van een bedrijfspand in de gemeente Duiven.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek is vastgesteld dat er een archeologische vindplaats aanwezig is uit de bronstijd / ijzertijd. Daarnaast is een greppel uit de middeleeuwen aangetroffen. De prehistorische resten zijn aangetroffen op een rivierduin dat is afgedekt met komklei. Er is een vondstlaag aanwezig in de komklei waarin prehistorisch aardewerk is aangetroffen en houtskool. De resten hebben een relatie is met de vindplaats “De Loohorst”, gelegen op een afstand van 70 m ten oosten van het plangebied. Hier zijn eveneens sporen uit de bronstijd / ijzertijd en middeleeuwen aangetroffen. De begrenzing van de vindplaats kan in dit stadium niet worden vastgesteld, omdat de sporen zich tot buiten het plangebied uitstrekken, vermoedelijk verspreid over het gehele rivierduin.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-z73-pdkk
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:66125
Provenance
Creator Hesseling, H.J.
Publisher RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V.
Contributor RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V.
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V.
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format access / mdb;mapinfo / tab;application/rtf;image/jpeg;application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2016-04-20T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2016-09-30T11:59:59Z