Veteranen Instituut, IPNV, interview 930

DOI

Deze vrouwelijke veteraan vertelt over haar diensttijd bij de Koninklijke Marine. Ze vertelt hoe ervaringen uit het gezin van herkomst jaar beroepskeuze hebben bepaald. Ze schetst haar ervaringen tijdens verschillende reizen aan boord van verschillende schepen. Haar verhaal spitst zich toe op haar werkzaamheden tijdens een missie voor de kust van voormalig Joegoslavië in de Adriatische Zee halverwege de jaren negentig van de twintigste eeuw. Ze geeft aan wat de invloed van de tijd bij de Marine op haar persoonlijke ontwikkeling is geweest.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-x9t-53rq
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46928
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format WAV;application/x-cmdi+xml
Coverage
Discipline History
Temporal Coverage {2011-09-19,2010-01-22,2011-03-16}