Veteranen Instituut, IPNV, interview 627

In oktober 1938 ging deze Groningse jongeman vervroegd in militaire dienst. Hij kwam in de onderofficiersopleiding en in de voormobilisatie werd hij in de rang van dienstplichtig sergeant gelegerd te Bellingwolde. Op 10 mei 1940 werd hij overgeplaatst naar de Afsluitdijk. Hij vertelt over de strijd in de meidagen van 1940 en de nasleep daarvan. In de bezettingstijd kwam hij bij de brandweer, als onderdeel van de Luchtbescherming, te Groningen. Hij werd als verzetsman gearresteerd, verhoord en opgesloten in Vught. Direct na de bevrijding meldde hij zich als oorlogsvrijwilliger. Hij werd in januari 1946 uitgezonden naar Indië met het Groningse bataljon, 1-12 RI. In 1948 keerde hij terug naar vrouw en kind, maar al in 1949 werd hij voor de tweede maal uitgestuurd naar de archipel.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xe6-dvz5
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-d8p-yuh
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-d8p-yuh
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35986
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Social Sciences;History;Humanities;Psychology
Spatial Coverage Groningen; Bellingwolde; Java; Afsluitdijk; Vught; Kornwerderzand; Soerabaja; Malang